Papoušci

Seznam druhů chovaných na Farmě Špalkovi, včetně prvoodchovů v ČR:

 1. Ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus)
 2. Ara ararauna (Ara ararauna)
 3. Ara kaninda (Ara glaucogularis) prvoodchov v ČR 2001
 4. Ara vojenský (Ara militaris) prvoodchov v ČR 1997- u této ary vlastníme všechny tři poddruhy – kolumbijský (Ara militaris militaris),mexický (Ara militaris mexicanus) a bolivijský (Ara militaris bolivianus)
 5. Ara zelený (Ara ambiguus)
 6. Ara arakanga (Ara macao) u této ary vlastníme oba poddruhy – jihoamerický (Ara macao macao) a středoamerický (Ara macao cyanoptera)
 7. Ara zelenokřídlý (Ara chloropterus)
 8. Ara červenouchý (Ara rubrogenys) prvoodchov v ČR 1999
 9. Ara malý (Ara severus)
 10. Ara horský (Primolius couloni)
 11. Ara žlutokrký (Primolius auricollis)
 12. Ara marakána (Primolius maracana)
 13. Ara rudobřichý (Orthopsittaca manilatus)
 14. Ara červenoramenný (Diopsittaca nobilis) prvoodchov v ČR 1973
 15. Ara kumanský (Diopsittaca cumanensis) prvoodchov v ČR 1975
Menu